Ordlistan

BJOL – Brunos Juwéls Ordlista (Parlör för svin)

ô=värmländskt ö

Uttryck Betydelse /uttalsförklaring Lyssna!
Afteval Kvällskaffe Real MP3
Antydligen Givetvis. (Uttalas på ett myndigt sätt, som det mesta i BJOL) Real MP3
Antydligtvis Se ovan, fast med viss tvekan och endast av Christian Röstberg. Real MP3
Attralit Otroligt. På ett uppskattande sätt. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Attralit Real MP3
Backnas Någon/någonting kommer mot dig, backandes. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Backnas
Real MP3
Bale Häva (i sig dryck, fort) Real MP3
Blonkeneck Idiot Real MP3
Brännjack Sprit Real MP3
Brôte En hög med skräp eller bråte Real MP3
Bôla Inbuktning i vassen. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Bôla (I betydelsen Bra fiske i inbuktningen på vassruggen. Mycket braxen.)
Real MP3
Bôle Skrika Real MP3
Dase En väldigt stor penis (uttalas med öppet “tandläkar-a”) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Dase Real MP3
Denne Förtydligande av objekt. Besvaras ofta med det medhållande och uppskattande “mmm, serrô!” Real MP3
Disse Förtydligande av objekt. Besvaras ofta med det medhållande och uppskattande “mmm, serrô!” Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Denne/Disse Real MP3
Dreten (adj) Smutsig (uttalas med långt första-e) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Dreten(adjektiv) Real MP3
Dreten (subst) Lorten, smutsen. Allmänt obehagligt om något. (kort första-e) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Dreten(substantiv) Real MP3
Drit Skit Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Drit
Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Drit (bonusmaterial) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Drit (bonusmaterial de Luxe) Real MP3
Drule se Dase Real MP3
Dôven Trött, mosig, Herr Bapa efter en vecka på Teneriffa Real MP3
Flång Alldeles, helt (Alldeles ny, helt ny) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Flång Real MP3
Frackt Bra, i usprunglig betydelse, men används nästan uteslutet i negativ bemärkelse. “Det var inte frackt”. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Frackt Real MP3
Frånk Lokal variant av Frank. Betona k:et långt bak (Frång-k!) Real MP3
Fulldreten Rik (som i “fulldreten i pengar”) Real MP3
Förså ä´rä fölä vetja för så ä´rä! Förtydligande av sitt nyss uttalade påstående, – in absurdum. Real MP3
Gôr Väldigt. T.ex i gôrvarmt. Uttalas med hårt g. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Gôr Real MP3
Gôtt Väldigt. Följt av ett adjektiv eller adverb (trött, snygg, sur) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Gôtt Real MP3
Gôtt le Väldigt otrevlig. Av led, – den lede. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Gôtt le Real MP3
Gôtt le öt Väldigt trött på Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Gôtt le öt Real MP3
Hähä Otydbart medhåll, uttalat av Christian Röstberg
I rava ä´rä mört Ett konstaterande av ett rådande mörker. Ordagrant “I stjärten är det mörkt.” Se även Mört som i ett tattararsel Real MP3
Illa va det värre men nu ärä förr! Absurd ihopblandning av två tidigare fullt fungerande ordspråk Real MP3
Illtavvring Väldigt rödhårig människa (Jörgen Jönsson) Real MP3
Jag feck iväg Nu går jag / Då gick jag Real MP3
Jag får iväg Nu går jag Real MP3
Juble ôpp Sätta fokus på, favorisera Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Juble ôpp (1) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Juble ôpp (2) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Juble ôpp (3) Real MP3
Jämt Bara, Nyligen, Alldeles Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Jämt (Bara) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Jämt (Nyligen) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Jämt (Alldeles) Real MP3
Jävt Då är det jävligt bra Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Jävt (I betydelsen Bra fiske längst ut på vassruggen) Real MP3
Klyp sa katta Ett uttryck från Fengersfors med okänd betydelse. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Klyp sa katta Real MP3
Klôssblöt Genomvåt Real MP3
Klôss i rava Nära in på (framförvarande bil) Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Klôss i rava Real MP3
Kokt älg i brö å en balja mos! Uttrycker extrem hunger vid grillköket på torget kl 02.15. Real MP3
Liggnas (Ex: han blev) kvar på golvet Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Liggnas Real MP3
Längs mä Invid Real MP3
Lär Ett förtydligande av en kommande handling. Ex: “Det lär jag göra”. Med betoning på lär. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Lär Real MP3
Lör på När ludd/hår fastnar på t.ex byxor Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Lör på Real MP3
Lörpen Dålig, bakfull Real MP3
Lörpete lö Rikligt med lurvigt hår kring könsorganen i negativ mening Real MP3
Lörvete Hårig Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Lörvete Real MP3
Magera Mage i pluralis Real MP3
Magane Ett förtydligande av magera i sällskap med person härrörande från Stockholm när denne inte förstod ordet. Uttalas vid middagar med flera personer(magar) närvarandes. Real MP3
Mmmm, serrô! Uttrycker gillande. Uttryckes på ett förnöjt och självgott sätt, ofta i samband med att vackra kvinnor ägnar sig åt sport i TV. Exempel: Anna Kuornikova. Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Mmmm, serrô! Real MP3
Mol kôtt alena Väldigt ensam. Ofta också som en behaglig betydelse av ensam. Hårt k. Real MP3
Mustinga Arbetet. Av “mustare”(arbetare). Troligtvis sprunget från Mustadsfors Bruk eller musteri. Ex: “Denne mustinga en ä trött på!” Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Mustinga Real MP3
Mölj Grillköksmat Real MP3
Mölje Köra på utan pardon Real MP3
Môn Snål Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Môn (Mône i detta exempel) Real MP3
Mörsken Se Lörpen. Uttalas “möschken”. Real MP3
Mört Mörkt Real MP3
Mört som i ett tattararsel Väldigt mörkt Real MP3
Nu tar vi kväl “Nu slutar vi med arbetet för idag.” Kväl uttalas med långt ä. Real MP3
Nu ä´rä slut i musa på Lisa i Lôn! Uttryck man använder vid sista stick i poker när de sista 3, 4 korten på ens hand är säkra vinnare. Uttrycket förstärker effekten av att man samtidigt slår korten i bordet, ett och ett. Real MP3
Nydreten Just avklarat nr 2, även känt som Det faste behovet. Real MP3
Nöjävli Duktig. I betydelsen person som är duktig på något. Real MP3
Nöjävlit Väldigt illa. Nö är en förkortning av nöd.
Real MP3
Nôtt så grad innihelvete Väldigt. (ex: -Är han full? – Ja, nôtt så grad innihelvete!) Real MP3
Nôtt Sôpass Något så pass, Javisst så in i helvete. Real MP3
Pattane Slarvig, grabbig benämning på bröst. Bestämd form, pluralis Real MP3
Pattera Variant av Pattane. Slarvig, grabbig benämning på bröst. Bestämd form, pluralis Real MP3
Pockad Tvungen att (av “det pockar på”) Real MP3
Pockad te å juble ôpp´et! Känner mig med nöd tvungen att visa min ohöljda uppskattning. Real MP3
Pos Något knepig/dum man Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Pos Real MP3
Rava Rumpan, stjärten Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Rava Real MP3
Rikbaling Rik person Real MP3
Rikmôling Rik person Real MP3
Ronk Frekvent använt i det något nedsättande “din gamle ronk”. Av ordet runka, slang för manlig masturbation. Real MP3
Rökcigarett En riktig cigarett; Marlboro, Prince eller John Silver
Rölf Edström Ralf Edström Real MP3
Rôten Inte bra. Ofta i samband med uttalanden om magen. (“Rôten i maggen, vomma”) Real MP3
Rôtne stôbbar Män som tål ofantliga mängder sprit. Från “ruttna stubbar”, som man alltid kan hälla i mer vätska. Real MP3
Rôvpommac Perspiration i ändalykten. Extrem, så att det fräser och bubblar. Uttalas med stängt, kort O, jfr bomma. Real MP3
Skärpknärk Fengersforsuttryck om tunga droger. OBS! Hårt k i skärp. Real MP3
Smöget Då är det jävligt bra Real MP3
Stärt Starkt. Uttalas med långt ä Real MP3
Störackt Omedelbart (uttalat med ett djupt å-liknande a längst bak i halsen) Real MP3
Tvar Förstärkning av tvär. Se tvärtörsti. Uttala a:et som i “Akkurat”. Real MP3
Tvartörsti Mycket intresserad av dricka. nu! Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Tvartörsti
Real MP3
Vart Varmt. Uttalas med långt Akkurat-a Real MP3
Ytterligare ljudillustration av Vart (med betydelsen Dra åt helvete) Real MP3
Vomma Magen Real MP3
Ålhövve, Ålrens Idiot. Kan endast användas på rätt sätt av Christian Röstberg.
Åpen Försigkommet snål, väldigt habegärlig. Uttalas med långt å Real MP3
Åte Ätit Real MP3
Äggler öpp sig Blir entusiastisk inför ngt, förväntansfullt nervös Real MP3
Älge Springa med stora steg. Real MP3
Ärmstärk Armstark eller en stark person sprungen från Fengersfors Real MP3
Har ni fler förslag? Maila oss.